Tuesday, 15 October 2013

Bela Vučica - Velika Boginja

Bela Vučica


Veselin Čajkanović kaže da se za „Srbina“ kaže da je vuk, i to je u radu utoliko što je vuk mitski srodnik i predak Srba, uopšte mitski predstavnik srpskog naroda. I u predslovenskom periodu narod Balkana, preci današnjih Srba slavili su vuka kao neustrašivu životinju, i verovali u njihovu totemsku moć. Drevni šamani Bakana obožavali su boginju za koju su Grci govorili da je Skilakagetis – velika vučica. To je bio jedan od glavnih epiteta velike boginje Hekate – Artemide, odnosno Potnije Teron za koju mnogi današnji autori tvrde da je Serbona. Epitet Skilakagetis, opisuje lik Potnije Theron kao boginje sa krilima koja drži za prednje šape dva vuka. Ovaj prikaz se posebno vezuje za Sirijsku boginju Anahitu (otuda i Anakata), po mnogi direktnu stodnicu naše Potnije Theron. Na osnovu priče o Anahiti, mnogi antropolozi veruju da je njen kult došao iz male azije na balkan, no zapisi drevne prošlosti govore kroz legendu nešto drugo. Naime po legendi boginja Leto obitavala u Hiperborei (zemlja u Podunavlju) i sa Zevsom imala dvoje dece – Apolona i Artemidu. Da bi spasla svoju decu pretvorila ih je u dva crna vuka i na ramenima pobegla u malu aziju (Prigiju) gde su je negovale čarobnice. Ovaj prikaz govori o ovoj boginju majci, kao o kultu koju u stvari dolazi iz podunavlja na bliski istok – što je i logično s obzirom da su podunavske kulture i kultovi plodnosti bar 5.000 godina stariji od onih Sirijskih. 


Mnogi smatraju Leto u stvari mitskom prapredstavom boginje majke Kibele – Bele Majke Vučice. Ponekad ovu boginju uspoređuju sa Hekatom odnosno Artemidom, tako je identičan prikaz i Kibele i Artemide u liku Potnije Theron – Gospodarice Zveri. Bilo kako bilo, vuk je i u ovim kultnim misterijama drevnog naroda bronzanog doba predstavljao važnog lika u vrhu totema.

Vuk ima lunarnu i htonsku ulogu u kosmologiji. Predstavljao je božanstva šume, odnosno bogove zveri poput Pana, Kernunosa i Lešija. Lešij je slovenski bog koga u ukrajini još nazivaju Vučiji bog. Ne znamo na koji način je ovaj kult doveden u doder, li takođe Tračansko božanstvo Sabazijus se nekada zamišljao u obliku belog vuka, što je kasnije po prijemu hrišćanstva prešao kao epitet svetom đorđu, odnosno „belom heroju“. Mnogi antropolozi navode da je ovaj vuk koji predstavlja vrhovnog boga u stvari „Hromi Vuk“.


Nesvakidašnji dodir lunarnog bića i muškog božanstva plodnosti i šume nas je ovela u nedoumicu i navela na dalja istraživanja. Naime ovaj mit je donekle pogrešan je r muška božansva su se obično vezivala za solarni kult, celestialni, i tako je njihov oblik bila zmija, odnosno zmaj, a oblik htonske totem životinje poput vuka u stvari bio lik boginje, majke zemlje, gospodarice meseca. Ovu tvrdnju smo u stvari  i potvrdili prethodnom vezom velike boginje sa vukom.

Mnogi šamani balkana smatraju da prilikom prizivanja Šumske Majke, Samodive ili ti kako je vlasi zovu Mume Paduri, ona se ukazuje u liku Bele Vučice. Moguće jer je beli vuk velika retkost, da ovakav prikaz u stvari pretstavlja jedinstvenost i jačinu. Kada se rodi štene vuka potpuo belo, obično zna biti odbačeno iz straha, i onaj koji preživi u stvari biva najjači. Bela vučica koja dalje ima moć da daje porod i postaje deo nekog čopora zaista ima moć velike Boginje.


Vezivali je za arheološka i antropološka istraživanja, mnogi praktičari obnovljenog kulta drevne religije ovu neverovatnu boginju i doživljavaju, kroz vizije, meditacije i inkantacije, kao Veliku Belu Vučicu – jedinstvenu gospodaricu htonskog sveta, lunarnu majku, gospodaricu zveri – Potnija Theron.
Da bi smo ušli u direktan dodir sa duhovima zemlje, bogovima naših pradavnih predaka i povezali se sa čistom energijom ove naše pramajke, prizovite je, obratite joj se u molitvama i zamišljajte kao belu vučicu – i čista moć divlje prirode će vas blagosloviti!

Iz Nastavka:
1.      Preobražaji
2.      Vuk u Srpskoj mitologiji
3.      Vuk u Srpskoj Magiji
4.      Prizivi i molitve Beloj vučici
Odlomak iz knjige „Buđenje Boginje“

Marco Nektan

No comments:

Post a Comment