Sunday, 26 May 2013

Dan proslave svetih vatri Hekate

Augusta, Hekata Serbona, Laux, Nemorensis, Chtonia, Phosphorus, Soteira, Bendidea, Patroea - mantra Hekate kao boginje predaka

oltar u čast Hekate Serbone


oltar u čast Hekate Serbone (by Jelena Popović i Marco Nektan)

"Hekata, boginjo
Ona koju slavim više no druge bogove
Ona koju sam izabrao da sledim
Ona koja živi u samom srcu doma mog
Tebi se molim i tebe zazivam
Večno daruj milost tvome narodu!"

No comments:

Post a Comment