Tuesday, 21 May 2013

Svete Vatre Velike Majke


Svete vatre Boginja Hekate


Savremeni pagani, ove subote, 25. Maj, kao i svake godine na majski pun mesec, izvešće ritual posvećen boginji Hekati.

Slucajno ili ne, čudno ili mozda ipak ne, ovaj 25. Maj bio je slavljan u čitavoj bivsoj Jugoslaviji kao dan mladosti, kao jedan od najvećih i najsrećnijih praznika bivše Jugoslavija. Na taj dan širom Jugoslavije šetala je štafeta (baklja – baklja je posvećen simbol boginje Hekate Fosfore - ona osvetljava tamu) sve dok na taj dan izabrani najbolji učen ne preda štafeti Titu. Ove godine, nakon famoznog isijavanja 21.12.2012., pun mesec pada baš na ovaj sveti jugoslovenski praznik, koji se toliko godina poštovao. No sve ovo nema veze sa komunizmom, samo je simbologija fascinantna.


Poštovaoci ove boginje iz celog sveta, pre dosta godina, dogovorili su se da će svakog punog meseca u maju zajedno izvoditi ritual kojim će izraziti najveće poštovanje ovoj boginji, i tako povezujući se meridijanima pokušati da probude boginju da ponovo osvetli svojim bakljama svet i protera tamu.

S obzirom da je Hekate boginja predaka balkanske zemlje(više možete pročitati ovde), ona upravo spava ovde, ispod nas, vremeje da posle Bugara i mi se uključimo, pa možda i uspemo sada da je probudimo, i možda se i nama posreći, možda boginja podigne svoje baklje i rasvetli nebo nad Srbijom.Jednostavno je – zapalite jednu sveću (voštanu ili crnu); udahnite duboko tri puta, sa tri prsta dodirnite svoje srce (tri otkucaja srca), dodirnite svoje usne (tri otkucaja srca), dodirnite svoje čelo (tri otkucaja srca), podignite obe ruke držeći tri prsta ka nebu (tri otkucaja srca), zatim sa obema rukama držeći tri prsta dodirnite zemlju (tri otkucaja srca) – broj 3 je posvećen boginji Hekati, ona je trojna boginja neba, zemlje i podzemnog sveta, magije, isceljenja, mladosti i moći... Zatim izgovoriti molitvu iz srca:

Hekato, Augusta, Nemorensis, Soteira, Trivia, Bendis, Samodiva, Muma Paduri, Velika Majko, boginjo puteva, molim ti se, Voljena gospo raskrsnice tri puta,
Celestinska, htonska i gsopodarice voda, Gospo purpurnih haljina
Zadušna, slavljena u bahanalijama međ dušama mrtvih,
Kćeri Perseja, ljubavnice usamljenosti, slobodna i divlja.
Mračna, gospodarice vukova, nepobediva Kraljica.
Ona koja predstavlja suze zveri, ti sa mnogo imena, sa više oblika,
Vučice, čuvarko ključeva čitavog univerzuma, Gospodarice,
Vodiču, Nevesto, Negovateljice mladih, Gorska lutalice.
Molim se tebi, gospo, da budeš počuj moju molitvu, donesi nam svetlost, rasteraj ovu tamu  
Večno daruj svoju milost tvom narodu!

Priključimo se na mridijan sa milion onih koji će je slaviti, osvetlimo našim srcima nebo, rasterajmo tamu iz umova svih ljudi, probudimo našu davno zaboravljenu majku!


No comments:

Post a Comment