Friday, 22 November 2013

Planetarno oslobađanje – Preobražaj Vremena

23.novembar. 2013: Aktivacija Aionovog Portala
– Preobražaj Vremena



Vreme je za preuzimanje akcije. Skupimo se svi, sami, u grupama, u parovima i mislimo o sadašnjem svetu, mislimo o boljem sutra, pomozimo planetama da nas promene. Novembra 23. u 22:10 doćiće do helocentričnog kvadrata Urana i Plutona i takva situacija će stvoriti harmoničnu i čistu vezu manifestacije za konačno oslobođenje planeta.

Naša vizualizacija boljeg i lepšeg sveta pomoćiće ovom dešavanju – a nije teško i ne oduzima mnogo vremena – zato ako pročitate ovaj tekst prenesite poruku vašim prijateljima, sakupimo se u što većem broju!
Vreme kada se portal sazvežđa Aion aktivira prikazuje se dodirom kvadrata Urana i Plutona, i koji će ostati u toj situaciji sve do 2015. godine. Ovo je najvežniji astrološki aspekt našeg vremena a njegovo značenje je veoma jednostavno: revolucija svetlosti. Tačan heliocentrični momenat kvadrata Urana Plutona desiće se novembra 23. u 22:10 i to je tačno vreme kada trebamo zastati, zatvoriti oči i misliti pozitivno, misliti o boljem sutra, o boljem životu, boljem i lepšem vremenu. Tog momenta pored ovog kvadrata Urana i Plutona, Merkur, Venera, Jupiter, Saturn, Neptun i Pluton će obrazivati šestokraku zvezdu oko sunca.


Ovakvo dešavanj u astrološkoj karti desilo se prethodno 2003. godine i ove godine u 25. Aprila najavljujući otvaranje ovog svetlosnog portala. Aktivacija Aionovog portala jeste vrhunac okretanja plime. Zbog odnosa sveopše mreže, kosmičke snage svetlosti su bile pasivne  i uglavnom su reagovale na akcije mračnih sila do sada. Od aktivacije Aiona sile svetlosti će iniciarti akciju.

U momentu aktivacije portala, galaktički centar, centar čitavog univerzuma, poslaće energetski impuls kroz naše sunce i ovu šestokraku mandalu planeta. Ovaj energetski puls će prikazati sličnost onome šta će se desiti, ali u ovom trenutku taj puls će manje više biti moćan. Ovaj puls će poslati harmonične veze ka solarnom sistemu i možda pokrene magnetsko polje solarnog sistema u promenu.

Galaktički minipuls će biti transmitovak kroz Aiona i Ionu, kosmički par blizanačkih duša koji igra veoma važnu ulogu u stvaranju Galaktičke centralne civilizacije svetlosti milion godina pre.

Svrha Ione jeste da prošiti svesnost boginje iz galaktičkog centra ka manje razvijenim planetama u unutrašnjim granicama spirale galaksije mlečnog puta. U kosmičkoj mitologiji ona je krilata boginja.


Drevni Pelasgijski narod koji je nastanjivao područje grčke pre dolaska grka poštovao je ovu boginju kao boginju stavranja i nazivao je još i Eurinome. Kao što smo u prethodnim tekstovima pominjali Eurinome je bila pramajka univerzuma koja je plesala sama na talasima praokeana. Od vetrova i strujanja vazduha kroz talase stvorila se kosmička zmija Ofion (Aion), zmija koja jede svoj rep – simbol beskonačnosti. U čitavom zanosu Eurinome vodila je ljubav sa ovom zmijom i snela jaje na talassima. Aion je obrglio jaje 3 puta kako bi ga zagrejao. Kada je jaje puklo od gornje ljuske stvoreno je nebo, od donje zemlja a iz jajeta je izašla čista ljubav u koju se transformisao Aion ovog puta kao Protogonus, Praeros ili prvobitni Apolon – čista svetlost. Ostali narodi balkana poštovali su ovaj sveti par pod mnogim imenima, čak se dokazi o tome pojavljuju i u lepenskom viru (jaje stvaranja). Ovu boginj poredili su još i sa Hakatom, Artemidom, a Aiona još i sa Apolonom, pa tako po mnogim tvrdnjama narod sa severa balkana zvao ih je i Serbona i Serbon (bogovi naših predaka). Ovo kosmičko dešavanje nas podseća na svetlost i čistu miroljubivu duhovnost kosmičke boginje, Velike Majke, koje su naši preci poznavali. Zatvorimo oči ove večeri i pustimo svoje grane iz ruku neka prođu univerzum sve do kosmičkog centra, do velike majke stavranja i povežite se sa ovom kosmičkom energijom svetlosti.

Svrha Aiona u ovom galaktičkom dešavanju jeste pomoć pri nadgledanju okretanja kosmičkog ciklusa u Galaksiji, u harmoniju sa 25.000 godina pulsa srca Galaktičkog Centra.

On će nadgledati našu aktivaciju Aiona na planeti. Ova aktivacija će predstavljati preobražaj vremena. Momenat Evolucije.

Prvi put u našoj istoriji doćiće do direktne konekcije fizičkog plana (3. Dimenzije) i kosmičkog atomskog plana (11. Dimenzije) na planeti Zemlji.

Ova aktivnost biće okidač Nove Renesanse. Zato će glavna aktivacija biti u Firenci, Italiji. Kad već ne možemo da se nađemo u Firenci, svakako ova aktivacija se i kod nas dešava u isto vreme zato sledimo instrukcije i uradimo akivaciju sami za sebe:

Počnite sa aktivacijom 23. Novembra u 22:10:
1.      Opustite svoje telo i um posmatrajući svoje disanje nekoliko minuta
2.      Pozovite u pomoć prisustvo vaše duše (Višeg Ja) i prisustvo vašeg vodiča (Anđela čuvara, totem životinju, elementalno biće, podzaka, duhove predaka...)
3.      Zamislite trenutak kompresije proboja, blic događaja, momenat planetarnog oslobađanja SADA! Mislite na bolji svet, na lepši svet, mislite na harmoniju i sreću...

Dobrodošli u novu eru Velike Boginje, boginja se najzad budi!



Marko Nektan

No comments:

Post a Comment