Tuesday, 19 November 2013

Vraćanje Izvoru II

Snaga duše zemlje


Ova tema je neisrpna i bezgranična – misterije zemlje su idalje neotkrivene do kraja. Čovek je nastanjivao područje „Stare Evrope“ već 500.000 godina, a po nekim saznanjima moguće je da je nekakvo čovekoliko biće gradilo svoju civilizaciju 4 miliona godina pre nas. Koliko god da smo izgubili pisanih i materijalnih informacija o tim ljudima, zemlja idalje pamti. Pored ljudi zemlja zasebno skriva svoju snagu i svoje tajne.

Poslednje vreme, kao što smo već pomenuli, ljudi se orijentišu različitim alternativnim metodama isceljenja, divinacije i duhovnog rasta okrenutih ka celestialnim silama. Njihova moć je svakako neosporiva. Pod te celestialne metzode svakako smatramo prvenstveno Astrologiju koja nas uči našom vovezanošću sa zvezdama, pa takođe, npr. i Reiki i Rekonekciju koje koriste kosmičke snage da iscelje čoveka. Sa istoka nam dolazi joga koja fokusira svoj duhovni rast od korene uzemljene čakre do krunske ili ti nebeske čekre i tako čovekov duh usmerava ka nebeskim energijama. Tarot sa druge strane istražuje misteriju ljudskih arhetipova koji indirektno jesu u vezi sa celestialnim. Da ne govorimo od rugim metodama koje ne pripadaju podnevlju, pa tako deluju poput duhovne antimakrobiotike, odvajaju čoveka od zemljine duše od koje je stvoren.

Da ponovimo, ne sporimo moć i snagu ovih metoda, već da bi se ostvario balans treba se takođe okrenuti i onim zemaljskim htonskim snagama. Još je Rudolf Shtajner govorio o nemogućnosti prilagođavanja joge na evropskom kontinentu, i tako stvorio Euritmiju, no pod uticajem komercialnog, i željom za materijalnim, ova misao je potisnuta i u mnogim slučajevima obespravljena. Ljudi često okreću leđa onom nasleđu koji im je dostupan smatrajući ga primitivnim i ruralnim, dok ruđe „primitivno i ruralno“ smatraju „naučnom metodom“ iako i jedna i druga metoda ustvari jesu alternativna konvencionalnom svetu i imaju jednake izvore snaga. Čak štaviše, sobzirom da zemljom hodimo, od zemlje smo stvoreni i zemlji se vraćamo, nemamo mogućnost letenja, i kada padamo pašćemo na zemlju, metode nasleđa, one koje su nam najdostupnije i tu u našem okruženju mogu imati više moći i snage nego ostale celestialne i pozajmljene.

Da bliže pojasnimo o vomi metodama – osvrnite se oko sebe i pogledajte šta vam je dostupno. Još su drevni Rimljani, Kelti, Tračani pa i Skiti, Sarmati, Tatari i Sloveni dolazili na različite delove planinskih oblasti balkana kako bi potražili pomoć pri isceljenju zbog bogatog izvora lekovite vode, lekovitog bilja, dragog kamenja i kristala, ali i energetski jakih mesta na zemlji. Tako poznajemo snagu isceljenja Timočke krajne, južne srbije, zapadne srbije, ali i područje drevnog Singidunuma krije neiscrpne tačke moći koje mogu pomoći pri isceljivanju. Još u kameno doba čovek je uvideo ovu snagu zemlje, moć lekovitog bilja sa isceli svaku boljku, da očisti svaku ranu, istera zloćudnog demona (virus) ili ulepša telo. Spravljao je meleme, napitke, mirisna ulja i spuštao u vodu u kojoj se kupao. Za neke biljke je verovao da nosi magičnu moć pa je nosio kao amajlije. Lekovito bilje jeste bilo jedno od razloga naseljavanja mnogih naroda na Balkan, ali i osvajačkih ratova – svako od njih je želeo neograničenu dostupnost ovim izvorima.


Sa druge strane imamo eiscrpan rudna bogatstva metala, drago i poludragog kamenja, minerala i kristala koje su drevni ljudi nosili u nakiru, spravjali boje za telo, ali i napitke i meleme kako bi ovim čudotvornim darovima iscelili telo i stekli moć. Ništa nije slučajno, ali najneverovatnija stvar je da duž čitavog Balkana, posebno u njegovom središtu postoje nalazišta velikog broja različitih sorti ovog magičnog kamenja – mesto kakvo nigde drugde na svetu nema. Stara Evropa se može i nazvati tajni kovčeg sa blagom majke zemlje – mesto gde je ona sakrila svoj najvredniji i najmoćniji nakit. Planinske reke teku kroz kamenje i tako pročišćavaju i obogaćuju svoje vode koje se milenijumima unazad koriste u svrhu isceljenja – ali i sama voda postaje deo skoro svih magijskih obreda na Balkanu, baš zbog svojih isceljujućih i magisjkih moći. I danas u doba kada svet ostaje bez čiste vode, kada je potrebno ugrađivati veštačke filtere da bi se dobila zadovoljavajuća voda za piće, na Balkanu još uvek ima izvora i reka koje su netaknute, lekovite i moćne. Na žalost, pod presijom politike i ljudskog odvajanja od snage zemlje (lažnog patriotizma, globalizma, materializma, doba eksploatacija), ova nalazišta se prodaju stranim kompanijama, reke se zagađuju, grade se hidrocentrale i time se uništava poslednje utočište čistog duha i svetilište zdravlja...Pored svega toga, narodno nasleđe i učnje o različitim metodama divinacije nas direktno povezuje sa jezikom duša zemlje – osluškivanje šta nam te duše govore. Često ove metode obespravljujemo i skeptično pristupamo njihovim rezultatima iako u mnogim slučajevima ti rezultati se upravo ostvaruju. Zapitajte se šta pomislite kada vam neko govori o proricanju putem taloga od kafe, ili gašenju ugljevlja, bacanja zrna pasulja, po treptanju delova tela, po okolnim pretskazanjima...? Često se nasmejemo i prokomentarišemo „Babine vradžbine“ ili „Sujeverja“, a pritom tvrdimo kako je sanovnik, astrologija ili tarot naučna metoda. Sve te metode su alternativne – jedina razlika je njihovo poznavanje, uobičajena pojava i usmerenost ka zemlji ili na nebu (htonsko ili celestialno). Postoje još neke drevne emtode koje se polako zaboravljaju a to je Govor Drveća, Totemizam i Rune  - koje su dobile na popularizaciji ali samo u određenim krugovima ljudi, dok prethodno pomenute metode su mnogo više zastupljene.

Snaga duše zemlje ležu upravo u svim trdicionalnim i okolnim mogućnostima koji su nam bogom dani. Sila koja nas pokreće i od koje živimo, sila koja čini naš identitet i u kojoj će mo pronaći siguran spas, zapisana je u svakom kamenu, drvetu, cvetu, reci, jezeru, izvoru svemu što nas okružuje. Čak i da nismo rođeni tamo gde se trenutno nalazimo, da bi smo pripadali toj zemlji moramo zaslužiti milost duhova, i tako postanemo deo moćnog kruga. Poslušajmo šta nas zemlja uči, polušajmo šta nam drveće govori, osetimo otkucaje srca te zemlje – i pronaćićemo siguran put ka sreci, zdravlju i duhovnom napretku, bez ikakvih odricanja...

Nastaviće se...

U nastavku:
1.      Čuvari zemlje
2.      Kako da uspostavimo ponovni kontakt sa dušom zemlje

Odlomak iz knjige „Buđenje Boginje“

M.N.

No comments:

Post a Comment