Friday, 15 November 2013

Vraćanje Izvoru

Duše ZemljeU doba globalizacije, multikulturalizma, pop kulture, ljudi se sve više i više pridružuju tom kolektivnom podsvesnom. Mnogi kažu da onda kada smo rođeni naš život je zapisan u zvezdama, i da smo sa tim zvezdama direktno povezani. Uticajem zvezda dolazi do promena u našem životu. Novije religije, poslednjih 2.000 godina, usmerile su ljudki duh ka celestialnom, nebeskom. Tako je i naš razvoj krenuo u tom smeru, ka nebu, na višem, i taj smer smo nazvali pozitivnim. Nasuprot time okrenuli smo leđa htonskom, zemaljskom, iako smo prvenstveno deca zemlje, deca Velike Majke. Od zemlje smo sačinjeni, njene plodove ubiramo i hranimo se, uživamo u darovima zemlje, ali opet koristimo ona izraz materialno, kao da je to nešto loše i negativno. Vođeni mislim da je materialni svet svet greha, krenuli smo da zagađujemo svoje okruženje, puštamo izduvne gasove u vazduh, uzemljujemo struju, bacamo radioktivne materije na zemlju, ostavljamo otpatke pokraj drveća i reka, i time sebe potpuno dikontektovali od zemlje. Zemlja je majka, iz nje smo proiznikli i u nju se vraćamo – barem je to sveopšte dokazana naučna teorija. Naše telo je materijalno, gravitacijom hodi po zemlji, na zemlji spava, hrani se, pije vodu, vodi ljubav, razvija se, donosi porod i umire, i tako opet postaje deo iste zemlje.

Za drevnog čoveka najmagičnije spoznanje bilo je moć žene da rađa, ali takođe i to da biljke niču iz zemlje – tako je uporedio ženu i zemlju. Spoznao je istu energiju, iste afinitete i vibracije i tako nazvao zemlju majkom, odnosno Velikom Majkom, Velikom Boginjom. Naravno da smo povezani sa nebeskim, sa kosmičkim sa Bogom Ocem, ali da bi nas bilo potrebna nam je i majka, Majka Zemlja, Majka Boginja. Tako smo mi deca i majke i oce, i nebeskog i zemaljskog.


Svaki deo te zemlje ima jedinstvenu i magičnu vibraciju – sever, jug, istog, zapad, pa elementi: vatra, voda, zemlja, vazduh; drveće, biljke, kamenje, životinje,mikroorganizmi, ljudi – sve to čini posebnu vibraciju. Tamo gde smo iznikli, od materijala od kojeg smo sačinjeni, nosimo i vibraciju, nosimo energiju. Tako zemlja po kojoj hodimo pripadala je našim precima, oni su je poštovali i negovali je, na kraju su u nju i pokopani, ali na posletku njihovu krv nosimo u telima – krv iste te zemlje, tog dela, po kojoj hodimo. Naši preci su je obrađivali, koristili, jeli njene polodove, pili njenu vodu, grejali se o njoj vatri, i bili u skladu sa Velikom Majkom – tako su je i poštovali, prinosili joj žrtve, molili joj se i slavili njene promene po sezonama. Njhova moć je uveličavala istu tu zemlju i zapis tih pradavnih događaja leže u svakom drvetu i kamenu koji nas okružuje. Pored toga spoznali su neverovatne lekovite moći određenih tačaka na toj zemlji, i u davnim vremenima odlazili na ta mesta kako bi iscelili bolest, uzemljili višak energije, i pronašli snagu da dalje žive i bore se... 500.000 godina pre nas proto čovek je zemlju poštovao kao uzvišeno biće, kao centralni deo sistema jednog globalnog organizma. Kada se jedan deo organizma odvoji i prestane da funkcioniše u skladu sadrugima, tada nastaje veliki problem u sistemu, a sam organ nstaje da egzistira poput tumora. Da bi čitav sistem nastavio da radi, tumor mora biti otstranjen i odbačen. Tako i onog momenta kada se čovek odvojio od energije zemlje, postao je tumor globalnog sistema zemlje, i počinje da biva odbacivan kako bi sistem nsatavio da funkcioniše.

Onda kada smo se odvojili od zemlje nastale su razne nove bolesti, bolesti za koje sama zemlja nije stvorila lek, bolesti koje u suštini pretstavljaju prirodnu elekciju sistema koji odbacuje suvišno da bi funkcionisao.
Stvoreni smo na određenom mestu tog sistema, sa razlogom, od njegovog materijala smo sastavljeni i duh njegovih predaka nosimo kao zapis. Odgovorni smo za funkcionisanje tog dela sistema. Onda kada smo odlučili da okrenemo leđa zemlji, nastali su problemi.

Mesto na kojem živimo naziva se još u knjigama arheologa i „Stara Evropa“. Stara Evropa je kolevka civilizacije, kulture i duhovnosti. U podunavskoj kulturi postoje civilizacije stare i po 50.000 godina, a nekim poslednjim istraživanjima dokazano je da je protočovek na tim prostorima obitavao i pre 500.000 godina. Razlog za nastanjivanjem ljudi na ovim prostorima jeste idealna klima, izrazito plodna zemlja, obilje rudnih bogatstava, lekovitog bilja i reka, snaga i prilagodljivost same zemlje. Ta zemlja mu je davala mogućnost da živi u sreći i zdravlju, davala mu je inspiraciju i mudrost, od koje je i stvorio prve tekovine civilizacije. On je tu zemlju duboko poštovao i voleo kao sopstvenu majku. Čitava regija okružuje neverovatan planinski venac Stare Planine, koja se još i zove Balkan – Velika Majka. Jkoš u vreme proto indoevropljana, pa i kasnije u vreme Tračana, Grka i Rimljana, Balkan se smatrao tronom Velike Majke koja sedi u podnožju drveta sveta koji granama dodiruje nebeski svod, zvezde i planete, dok korenovima doseže do sveta mrtvih, a koga okružuje velika zmija mudrosti koja jede svoj rep (Dunav). Čitava simbologija i legende koje okružuju ove prostore, nebrojena sveta mesta drevnih duhovnih puteva i religija, misterijskih kultova i šamanskih veština pojačala su moć same zemlje. Kasnije došlo je do promene kulture i ljudi su potirsnuli to svoje poštovanje. Najezdom osvajača ljudi su krenuli da zaborvljaju svoju istinsku tekovinu, a sećenje na moćni duhovni i isceljujući centar zadržao se kroz narodnu magiju, folklor i običaje i arheologiju. No sve te informacije o moćnim vibracijama zemlje ne uzimaju se više ozbiljno i tako stanovnici ovih predela počinju da se grupno odvajaju od samog sistema.Svedoci promenama na celestialnom planu, ali i na samoj zemlji, došao je period kada sam sistem kreće da odbacuje suvišan tumor, negativno, kako bi sistem funkcionisao. Svi oni koji su se potpuno diskonektovali, a vođeni new age metodama još više zaronili u bespuće, postaju sada problem i sami sebi. Bolest se ne ispoljava više na fizičkom već i na mentalnom i duhovnom planu. Potisnute energije ispod tla zemlje počinju da divljaju i tako prave haos u ljudima – hladan tih rat u srcima ljudi se vodi, a niko ne shvata razlog za tim. A razlog je jednostavan – zaboravili smo Veliku Majku, prekinuli smo kontakt, prekinuli smo da obitavamo u skladu sa dušom zemlje...

Nastavće se...

U nastavku:
1.      Snaga duše zemlje
2.      Čuvari zemlje
3.      Kako da uspostavimo ponovni kontakt i zašto je to dobro za nas?

Odlomak iz knjige „Buđenje Boginje“

M.N. 

No comments:

Post a Comment