Thursday, 6 June 2013

Majka Bogova

Majka Bogova


Kibela, beaše jedno od imena velike Majke Bogova, prvobitno božanstvo prirode, ona koja je slavljena širom Balkana, Grčke, Male Azije i čitavog Rimskog carstva pod mnogo imena. Njen kult potiče još iz preindoevropskog perioda i pretstavljana je kao boginja koja sedi na tronu. Pod imenom Kibela pominje se kao Prigijska (Tracanski narod iz Male Azije)boginja, majka svih bogova slavljena u orgijastičkom kultu na vrhovima planina. Grci su je identifikovali sa njihovom boginjom Reom ili Gaiom.

Neki izvori govore o njenom izvorskom i nadbožanskom poreklu: u legendama o Dioniziju možemo videti kako ga je ona pročistila i inicirala i na posletku naučila drevnim misterijama, što je dokaz samog porekla Dionizijskih misterija. Kasnije ona beše uspoređivana još i sa Demetrom odakle i nastaju Eleustinske misterija. Među Tračanima na balkanu ona je poštovana kao boginja koja sedi na velikom tronu pod imenom Kotis, ujedno i boginjom Stare Planine i majkom Sabaziusa (tračanskog – podunavskog konjanika, boga misterija).

Poštovana je pod različitim imenima: Kibele, Kibebe, Agdistis, Berekintia, Brimo, Dindimene, u Samotraci ona je pretstavljala glavno božanstvo i prizivana je pod imenom Aksieros, još i pod imenima Kubeleia, Kuvava, Kibaba, Keva, Kibelis, Rimljani su je zvali Magna Mater, a često je i poređena sa keltskom Dea Matronom.

Njen kult bio je povezivan sa planinama, orlovima i lavovima. Bila je zaštitnica Prigije i Anatolije, ali i samog Balkana (reč balkan je staro keltskog porekla od Bal Kan i znači Velika Majka). U grčkoj je često slavljena kroz egzotične misterije gde su je dovodili u kočijama koje su vukli divlji lavovi, praćena ekstatičnom muzikom, vinom i dosluhom šamanskih praksi, koje prikazuju njeno zaista drevno poreklo.- Nastavak ovog teksta biće uskoro publikovan. Iz sadržaja nastavka: 

1.      Legenda o Atisu, Majka Sabaziusa
2.      Kotis i Semele
3.      Kibela i Hekata
4.      Kult i titule i Festivali (Keva)
5.      Boginja na Tronu
6.      Drvo Sveta
7.      Magna Mater
8.      Slovenska teza (Mokoša i Baba)
9.      Dea Matrona (Matera)
10.  Kult Bogorodice

11.  Boginja Majka u drugim religijama (univerzalnost boginje)

- Marco Nektan - 

No comments:

Post a Comment