Tuesday, 25 June 2013

Novo doba matrijahata - Povratak Boginje

Lilit u Raku od 21.juna 2013. do 02. februara 2014.


Prva zabeležena priča o legendi o Lilit datira još iz drevne Sumerije, pre odprilike 4.000 godina, pre hrista. Lilit je bila poštovana kao „Ruka Inane“, velike boginje Sumera poštovane kao „kraljica nebesa“, boginje ženskog principa, plodnosti, ljubavi, meseca. Lilit je bila jedna od mladih gospi, sveštenica i svetih žena u hramu. Boginja Inanna beše obožavana u ritualima „svete seksualnosti“. Naime, u to vreme žene su bile duboko poštovane, tako da samo određene koje su bile birane za poziv sveštenice, bavile su se „svetom prostitucijom“ koja je u to vreme bila najpoštovaniji posao. Svako ko bi posetio hram, mogao bi na dopuštenje sveštenice voditi ljubav sa jednim od najmoćnijih i najlepših žena i time obožavati nebesa. Lilit je bila sveštenica, „Ruka Inane na zemlji“ koja se sakupljala muškarce za ovas sveti ritual. Visoka sveštenica hrama birala bi mladog muškarca koji bi predstavljao Dumuzida, ljubavnika Inanne i „nebeskog kralja“ , da sa njom opšti u ritualu poznatom pod imenom hieros gamos, odnosno svetoj svadbi, i sa ženom-boginjom vodi ljubav kako bi osigurao blagostanje u zajednici. Boginju Inannu možemo poistovetiti sa antičkom Hekatom – Artemidom, a po svim epitetima sa Serbonom, što bi i etimološki Dumuzid predstavljao Zurvana persijskog odnosno Serbona...

Zigurat u Uru, Ostaci hrama Inanne u Iraku

Bilo kako bilo, nekoliko hiljada godina kasnije, patrijahalno društvo uzelo je maha, Lilit je bila demonizovana kao i sve što je činilo kult i božanskost samog ženskog principa. Hramovi svete seksualnosi su bili uništeni, a moć ženstvenosti je obespravljena i smatrana zlim.

Stvaranjem nove patrijahalne svesti, Lilit postaje nešto potpuno drugo. Lilit je naime poznatija kao prva Adamova žena koju je bog kao i njega stvorio od zemlje. S obzirom da nije htela da se povinuje Adamovoj dominaciji, napustila ga je, kao i sveti raj i otišla putem crvenog mora, gde je bila prokleta da živi život u potpunoj misteriji, pod senkom, i potpuno potisnuta i skrivena od sveta.
Druga Adamova žena beaše Eva, stvorena od njegovog rebra. Samo stvaranje Eve predstavilo je novu ženu, potpuno potčinjenu voljom muškarca, ženu koja je predstavljala vlasništvo muškarca, ona kojoj nije dopušteno da misli, nego samo da služi, žena kakva je bila zahtevana u narednom periodu više od 2.000 godina.


Ovaj astrološki događaj, Lilit koja ulazi u znak raka, u suštini njena prava kuća, i predstavlja taj povratak Lilit u gnezdo, u rajsku baštu. Ona je reprezentovana sovom, ona je boginja Meseca koja predstavlja život, smrt i ponovno rođenje, preporod. Ona se vraća nazad kući (Lilit u Raku) ili ti pred našim vratima, za šta joj trebamo uputiti dobrodošlicu oberučke. Vreme je da osetimo tu misterioznu snagu u nama samima. Lilit nas uči. Rak je tama noći, i ona je nastupila. Rak predstavlja našu prošlost, naše predke, naš rod. U ovom procesu obožavanja, možemo biti oslobođeni da idemo dalje, istinski divlji i slobodni.

Lilit astrološki predstavlja u stvari tamnu stranu meseca, mesečevu senku, i samim tim duboku, skrivenu stranu uma, našu podsvest. Ona nas sada zove i izranja, sjedinjuje se polako sa našim umom, sa našom svešću, povezuje se sa našim telom, našim emocionalnim telom, i osećamo duboko. Osećanja su sada naša dinamična realnost. Stvorena su od energije života i sadrže mudrost. U procesu saznavanja i prepoznavanja svega toga što osećamo, možemo dublje upoznati same sebe sve do potpunog ispunjenja.


Lilit govori o potpunoj jednakosti i nikako neće odbite svoje esencialne vrednosti, verovanja i ideje. Ona će uvek odbraniti nezavisnost i odašiljati snagom, hrabrošću i strašću. S obyirom da ima moć da se regeneriše i podhrani, sama će voljno odvojiti sebe od međuzavisnosti, ako se oseti potlačanom na bilo koji način.

Istinska Lilit se vratila u našu svest, i samim tim je netrebamo držati zatočenu u tami naše podsvesti kao nasleđenu negativnu sliku mračne ženske figure.

Ovo mesto, gde odemo kada zatvorimo oči, je vekovima u nazad bilo otuđeno od nas, ukradeno i skriveno od privilegije da ga poznajemo. I sada ponovo, vidimo da je vreme, vreme da obnovimo ono što smo mislili da je davno izgubljeno.

Na dan letnje solsticije, 21. Juna 2013. godine, sunce je prizvalo Lilit nazad u kuću Raka. Lilit se povukla iz umnog znaka Blizanca i prešla u emotivnu kuću Raka i tu će ostati do februara 2014. Poruka toga je da Božanska Majka Boginja je ovde sa nama. Buntovna boginja Lilit se sada spaja sa Božanskom Majkom u kući Raka. Vraćajući se na početak kruga, Ona počinje opet boraveći u materici. Spiralni ples se nastavlja kako se pridružujemo u jezgru, tamo gde je nežnost i moć, i živimo sa inspiracijom stvaranja života. Mi stvaramo iz prostora naše materice, tako moramo podhranjivati taj prostor ljubavlju, podrškom i znanjem. Ovo jezgro našeg bića, materica iz koje smo proistekli, spremna je da bude počastvovana. Majka je spremna da bude slavljena. Ženski princip je spreman da bude slavljen, prepoznat, podržan i saznat. Poredeći Lilit odnosno Inannu sa balkanskom Hekatom (Serbonom), a Božansku majku sa Kibelom, Kibabom, sada prepoznajemo njihovu jedinstvenost. Bokinja preporođena biće u potpunosti trojna – boginja zemlje, podzemlja i nebesa, onakva kakvu su nazvali Bela Boginja, čiji dolazak su najavljivale razne obnovljene neopaganske organizacije i pokreti – sada je boginja stigla, sada je tu sa nama.

Da bi smo istinski mogli slaviti ovaj Ženski princip, moramo na isti način slaviti i poštovati i Muški princip. Prema okultistima i prorocima novog doba, matrijahalno doba bilo je doba Izide, zatim patrijahalno je bilo doba Ozirisa, a sada nastupa doba Horusa, potpuna ravnoteža muškog i ženskog principa. Mi smo jedno, stvoremo od dva principa naše svesti. Moramo poštovati i slaviti oba aspekta nas samih kako bi smo bili potpuni.

Ovim smo tek počeli, tek zakoračili u jedno novo, neistraženo doba koje je davno zaboravljeno i potisnuto, doba kada je astrološki Lilit u kući Raka. Zakoračićemo duboko u tamu našeg uma, otkriti davno potisnute želje, susresti se sa pravim crnim srcem nevinosti, istinskim bićem, onim razuzdanim, prirodnim, instinktivnim, intuitivnim, istinski divljim i slobodnim bićem.

Blagosloveni budite na svom putu do istinske i bezuslovne ljubavi!


-Marco Nektan -  

No comments:

Post a Comment