Monday, 15 July 2013

Hronologija Stare Evrope (Balkana)

Hronologija Stare Evrope (Balkana)


525.000 godina – Prvi Čovek (Sićevačka Klisura)

40.000 godina – Primitivna Ljudska Zajednica na tlu današnje Srbije

25.000 godina – klimatske promene i prve naseljene zajednice

11.000 godina p.n.e. – Podunavka kultura (Kultura Lepenskog vira) u pred potopnom periodu

7000 godina p.n.e. – još jedne klimatske promene

5500 godine p.n.e. – Promena kulture i širenje (Veliki potopi na Dunavu – početak računanja vremena i svest o jednom Paleohtonskom narodu)

Od 5000 godine p.n.e. – Starčevačka kultura (današnja Mađarska, Rumunija i Srbija)

Oko 4000 godina p.n.e. – početak stvaranja Vinčanske kulture (od Kijeva do Egejskog mora i od Crnog mora do Švarcvalda)

Oko 2000 godina p.n.e. – Bronzano carstvo: Paleohtonija – Pamanteni u podunavlju; Gegenezi južno od Stare planine; Pelasgijci i Lelegeni na obalama Egejskog mora; Atlantida (istoriji poznata kao Minojska kultura – Krit i Santorini); Etrurci (Današnja Italija i Dalmacija); Sikani (nekadašnji stanovnici Sicilije) Baski i Iberci (Španija i delovi Francuske); Severni Paleohtoni (pre Kelto-Germano-Sloveni)...

1425 godine p.n.e. – Dolazak Kurgana i mir Kurganskog vođe Karabazmosa i Pamantenske kraljice Eisne
Oko 1400. godine p.n.e. – Formiranje knežavina – Borea (južno od stare planine) i Hiperborea (severno od stare planine u podunavlju)

Oko 1370. godine p.n.e. – Carstvo Heimosa (ujedinjenje severne i južne zemlje)

Oko 1350. Godine p.n.e. – novo doseljavanje Kurgana; sjedinjeno carstvo pod vlašću Eumolpusa (unuk Borea, sin Haemusove sestre Krione) udaje kćerku za kurganskog vođu Tegriosa kako bi osigurao mir; Tegrios postaje novi kralj carstva Kurgana i Pamantena – uvodi kult Deus Patera i Gromovnika...

1100. godine p.n.e. – Invazija Dardanaca na Grčku; pad Atlantide; Pelaskijska kraljevina pada pod vlast Dardanaca i formira se nacija koja je danas poznata pod imenom Grčka; Jedno pleme iz ujedinjenog kraljevstva, većinom kurganskog porekla odlazi na zapad i naseljava prostor današnje Švajcarske (proto Kelti).

1000. godine p.n.e. – formiranje Ilirskih zajednica na zapadu; Traks (potomak Tegriosa) osniva kraljevinu Takiju u južnoj pokrajini (Paleohtoni dobijaju Samotrakiju kao svoj centar); u podunavlju, pomoravlju i timočkoj krajni formira se Hiperborea; u krajnje severnom delu na tlu današnje Rumunije narodom vlada pamantenska kraljica Padurii i u njenu zemlju se sa kavkaza doseljavaju Dačani sa kojima ona formira prvu Dakiju – narod je zove Muma Paduri.

725. godine p.n.e. – u Trakiju se doseljavaju Kimerci i donose gvozdene predmete.

600. godine p.n.e. – Trakijom vlada Oaegrus koji se ženi za Hiperborejskom princezom Kaliopom, potomkinjom Eisne; U to vreme Trakija obuhvata predeo izmedju današnjeg crnog mora na istoku, stare planine na severu, reke Ibra na zapadu i Egejskog mora na jugu (ostatak grčke se sastoji u polisima)

600-500 – Orfej, (sin Oaegrusa) vlada trakijom, ženi se Euridikom, hiperborejskom plemkinjom od roda Šumkinja, sveštenisom Artemide (Anakate – Serbone), po legendi kćeri boga Dionisa (Paka). Ljubav im je kratko trajala, da posle smrti Euridike, Orfej stvara novu religiju koja kasnije postaje poznata pod imenom Orfičke misterije ili Orfizam (spoj helenskog uticaja i stare Paleohtonske religije).

569 – Dakijom vlada Zalmoksis, potomak Mume Padurii
-          Potpuna helenizacija Tračana, Hiperborejaca, Dačana, Ilira

393 – Euridika I, od roda vodenica, hiperborejska kneginja, majka Filipa II, formira se prva Makedonska država

359 – Eimendaka (sveštenica boga Paka - Dionisa), rođena na Samotrakiji, poreklom hiperborejka od roda šumkinja, među Helenima poznata pod imenom Olimpia, rađa Aleksandra Velikog 

376 – Hiperborejom vlada Hales

335 – Dolazak Kelta i njihovo naseljavanje na području Hiperboreje

330 – Sirmusova država, osnivanje grada Simijuma, narod se tada naziva Sirmi (ostali su ih zvali Tribalima)

277 – Skordijski kralj Batanatos vlada Tribalijom
-          Keltizacija već helenizovanih Pamantena; na području Tribalije žive Skordijski i Srdi (ime Pamantena koje su im dali Skordijsci)
-          Formiranje gradova: Aidava (današnja Bela Palanka), Dunonia (obnovljeni grad kraljice Eisne), Singidun (današnji Beograd), Taurun (današnji Zemun) i Margus (Požarevac); Glavn grad se iz Sirmijuma seli u Singidun (grad Skordiska) dok Serdska prestonica sada predstavlja Dunonia.

11. p.n.e. – Balkan pada pod vlašću Rima; formira se pokrajina Moezija – rimljani daju status manjine Serdima koje sad nazivaju Moezi. Dolazi do Latinizacije stanovništva.

298. n.e. – Romilijana, majka Galerijusa, bila je Moezijska kneginja (Pamantenska) od roda šumkinja; nado ju je zvao još i Velika Vučica

249 – 329 n.e. – Jelena, majka Konstantina Velikog bila je Keltsko – Serdskog porekla, sveštenica Matrone (Velike Majke); prelazi u hrišćanstvo dok Matronu poistovećuje sa Majkom Božijom.

6 vek n.e. – na Balkanu dolazi do najeznde Huna i Tatara; Tatari na području trakije i moezije formiraju prvu Bugarsku kraljevinu.

7. vek n.e. – doseljavanje slovena iz Bojke

795. – Knez Višeslav se bratimi sa Moezijskom Kraljicom od roda šumkinja; dolazi do slavinizacije čitavog Balkana. Slovensko pleme Srbi formiraju državu, a pobratime starosedeoce koji čine većinu naroda nazivaju Sebrima.

Oko 1300. – Majka Jugovića (Sebrnska Kneginja) udaje se za srpskog kralja od roda Nemanjića; Miloš Obilić stvara red zmaja kako bi očuvao poredak starog naroda od zaborava (članovi reda zmaja postaju potomci Pamantenski); Kneginja milica donosi mošti svete Petke iz Turkse kako bi osigurala podršku naroda svoje majke, i kult njihove drevne boginje (Anakate – Serbone – Artemide) poistovećuje sa kultom ove svetice.


Pod Turskom vlašću Sebri se potpuno integrišu u kulturu Srbskog naroda i prihvataju hrišćanstvo integrišući svoju religiju u folklor... 


 - Odlomak iz knjige "Buđenje Boginje" 
M.N. 

No comments:

Post a Comment